หน้าแรกคุณลักษณะเฉพาะวัสดุห่อมวนของการยาสูบแห่งประเทศไทยคุณลักษณะเฉพาะวัสดุห่อมวนของการยาสูบแห่งประเทศไทย

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุห่อมวนของการยาสูบแห่งประเทศไทย

1. HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM

2. HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ชนิดม้วนสำหรับบุหรี่ SUPER SLIM

3. POLYPROPYLENE FILM (PP FILM)

4. BOPP FILM ห่อบุหรี่ 10 ซองชนิดม้วน ความหนา 25 ไมครอน

5. BOPP FILM ห่อบุหรี่สิบซองชนิดม้วน ความหนา 30 ไมครอน

6. BOPP FILM ห่อบุหรี่ 10 ซองชนิดม้วนสำหรับบุหรี่ขนาด 7.1

7. BOPP FILM ห่อบุหรี่ 10 ซองชนิดม้วนสำหรับบุหรี่ SUPER SLIM

8. Self Adhesive Tear Strip

9. SOLID-BACKED ALUMINIUM FOIL

10. PLUG WRAP ชนิดมีความพรุน

11. PLUG WRAP ชนิดมีความพรุน สำหรับบุหรี่ 7.1

12. กระดาษซองใน (INSIDE PAPER OF CIGARETTE PACKET)

13. กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 210 กรัม

14. กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 260 กรัม

15. กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดแผ่น 80 กรัม

16. กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม

17. กล่องกระดาษลูกฟูกชนิด TELE C – 48

18. กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุใบยาแห้งเตอร์กิช

19. กล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลสำหรับบรรจุบุหรี่

20. กาว HOT MELT (No.10)

21. กาว HOT MELT ติดตะเข็บมวนก้นกรอง

22. กาว No.5

23. กาว No.6 

24. เทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ขนาด 72 มม. X 330 ม.

25. ผ้าหมึก (RIBBON)

26. สติ๊กเกอร์ (LABEL)

หมายเหตุ

1. การยาสูบแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(SPECIFICATIONS) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การยื่นเสนอราคาทุกครั้งให้พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS) ที่ปรากฏตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น

3. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..