หน้าแรกบริการ/สอบถามราคาขายบุหรี่/ยาเส้น

ราคาขายบุหรี่/ยาเส้น

หมวดหมู่ :

ประกาศราคา ณ วันที่ 1 ก.ย. 2566

บุหรี่ ตราขายปลีก(บาท/ซอง)
1. สามิต 90105
2. กรุงทอง 90105
3. กรองทิพย์ 90105
4. สายฝน 90105
5. WONDER S แดง70
6. WONDER S เขียว70
7. SMS แดง70
8. SMS เขียว70
9. GOAL แดง70
10. GOAL เขียว70
11. LINE แดง70
12. LINE เขียว70
13. KRONG THIP 7.1 S70
14. LINE 7.1 สีแดง67
15. LINE 7.1 สีเขียว67
16. KNIGHT (Blue)67
17. กรองทิพย์ ๙๐ เอส72
18. SMS Wave Red 7.165
19. SMS Wave Green 7.165
ราคา Update 18/12/2566
ยาเส้น ตราขายปลีก(บาท/ซอง)
1. ยาเส้น ตรา LINE10
2. ยาเส้น ตรา อีแต๋น 110
3. ยาเส้น ตรา อีแต๋น 210
4. ยาเส้น ตรา พยัคฆ์ (ฟ้า)15
5. ยาเส้น ตรา พยัคฆ์ (เขียว)15
ราคา Update 01/09/2566

..เพิ่มเติม..