หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรข้อมูลองค์กร120 ปี พลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์

120 ปี พลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์

หมวดหมู่ :

พลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์) อดีตผู้อำนวยการยาสูบที่ชาวยาสูบทุกคนเคารพรักยิ่ง ท่านเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการยาสูบคนที่ 8 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 และในช่วงเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งนั้นได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโรงงานยาสูบ…

หลังสงครามมหาเอเชียบูรพายุติลง ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่ให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกันได้ถอนตัวออกไป จนกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2492 พลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์และผู้บริหาร จึงหารือร่วมกันและตัดสินใจเด็ดขาดที่จะดำเนินการบริหารเอง

“…..อยากทราบว่า พวกท่านทั้งหลายที่มานั่งในที่นี้จะรับทำต่อไปได้ไหม
แต่ผมขอตอบแทนว่าเราทำได้และก็ได้เรียนยืนยันกับคณะกรรมการจัดการไว้แล้วด้วยว่า
เราต้องทำได้และดีด้วย โดยจะให้พวกท่านทุกคนในที่นี้เข้ารับดำเนินการแทน ข้าพเจ้า
ขอรับผิดชอบเต็มที่…..”

นับแต่นั้นเป็นต้นมาได้มีการปรับแนวทาง วางโครงสร้าง พัฒนาโรงงานยาสูบในทุกด้าน มีการซื้อที่ดินที่คลองเตย ในปี พ.ศ. 2493 เพื่อจัดตั้งตึกอำนวยการ และอาคารต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทำให้กิจการของโรงงานยาสูบเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นลำดับภายใต้การบริหารโดยเจ้าหน้าที่คนไทยทั้งหมด

..เพิ่มเติม..