สอบถาม (Q&A)

หมวดหมู่ :
สอบถาม (Q&A)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: สำนักงานใหญ่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ไหน

 A: 184 ถนนพระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2229-1000 , โทรสาร : 0-2252-2233

Q: โรงงานผลิตยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ไหน

A: 999 ม.4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : 0-35352555

Q: สำนักงานไร่ยาสูบ มีทั้งหมดกี่แห่ง

A: มีทั้งหมด 10 สำนักงานไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.thaitobacco.or.th/contact-us

Q: ช่องทางการชำระเงินเข้าบัญชีการยาสูบแห่งประเทศไทย

A:  ผู้รับบริการสามารถใช้ระบบบริการออนไลน์ (E-Service) โดยไม่ต้องเดินทางมายัง ยสท. ด้วยระบบการชำระเงินเข้าบัญชี ยสท. ผ่าน Internet Banking 2 วิธี ทั้งนี้ สามารถแนบไฟล์เอกสารหลักฐานมายัง Line Application ตามรายละเอียดการใช้งานระบบดังรูป

ดาวน์โหลด: แนวทางการให้บริการรับเงินเบ็ดเตล็ด

Q: สามารถทราบราคาบุหรี่ได้ที่ใด

A: ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.thaitobacco.or.th/cigarette-price

Q: ในบุหรี่ผลิตจากใบยาสูบอะไรบ้าง

A: ใบยาเวอร์ยิเนีย / ใบยาเบอร์เลย์ / ใบยาเตอร์กิช

Q: สมัครงานที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ติดต่อช่องทางใด

A: ข่าวรับสมัครพนักงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.thaitobacco.or.th/category/recruit

Q: เวลาทำการ การยาสูบแห่งประเทศไทย เวลาใด

A: ในวันและเวลาทำการ 07.30 – 11.30 น. และ 12.30 – 16.30 น.

Q: ติดตามประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ช่องทางใด

A: ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.thaitobacco.or.th/category/procure

Q: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย ติดต่อหน่วยงานใด?

A: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ

Q: ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย?

A: Call Center 0-2229-1000

Q: ขอทราบช่องทางการร้องเรียน?

A: สามารถร้องเรียนผ่าน www.thaitobacco.or.th/th ในเมนู บริการ & สอบถาม ดังนี้
– เลือกประเภทเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
– หรือหมายเลขโทรศัพท์ Call Center 0-2229-1000

..เพิ่มเติม..