หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.02/16/67) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ IP Phone ยสท. อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ฝจพ.b.02/16/67) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ IP Phone ยสท. อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

QR CODE – เลขโครงการ e-GP : 67069331770
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 28 มิถุนายน 2567
ประกาศราคากลาง
เอกสารประกวดราคา (e-Bidding)
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..