วันอาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายสมนึก กษิรักษา ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนผลิต นายธัญญพัทธ์ สุระพิพิธไชย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่โครงการพระราชดำริฝนหลวง ครบปีที่ 64...

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด