ข่าวประชาสัมพันธ์

นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด