วันพฤหัส, 17 มกราคม 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

      นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ณ อาคารสำนักพิมพ์มติชน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 กองสื่อสารองค์กร Photo & News by S.Jnas

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด