วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายวิชาการกัญชาทางการแพทย์ระหว่าง โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการแพทย์ทั่วประเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทย  จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายวิชาการกัญชาทางการแพทย์  ระหว่างโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการแพทย์ทั่วประเทศ อาทิ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และ สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ...

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด