วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

       นายวิญญู  เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมศุลกากร เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 145 ปี ณ อาคาร 1 กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กองสื่อสารองค์กร Photo & News by S.Jnas

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด