วันเสาร์, 19 มกราคม 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

       นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับสายน้ำ รวมทั้งเผยแพร่วิถีไทยผ่านการแต่งกายชุดไทยแบบต่างๆ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S.Jnas

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด