วันอังคาร, 7 เมษายน 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

การยาสูบแห่งประเทศไทย โดย นายนพดล หาญธนสาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี     โดยมีผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณห้องโถงกลาง ตึกอำนวยการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด