วันอาทิตย์, 17 กุมภาพันธ์ 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

         นายสรคมน์ ปริยายสุทธิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาดการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีกับกรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 87 ปี ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by S.Jnas

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด