วันอาทิตย์, 16 ธันวาคม 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมการแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) และกัญญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) รุ่นที่ 5 วันที่ 5 การอบรมการแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) และกัญญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for researc) ซึ่งจัดโดย สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายโดย ในช่วงเช้ารับฟังการบรรยายจาก...

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด