ข่าวประชาสัมพันธ์

          นางสาวพูนทรัพย์ เจียรณัย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 59 ปี ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by...

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด