หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการ ยสท. ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อใบยาเบอร์เลย์ และใบยาเตอร์กิช ฤดูการผลิต 2566/2567

คณะกรรมการ ยสท. ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อใบยาเบอร์เลย์ และใบยาเตอร์กิช ฤดูการผลิต 2566/2567

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย นำโดยนายธีรัชย์ อัตนวานิช ประธานกรรมการ ยสท. ศาสตราจารย์อัญญา ขันธวิทย์ นายทองเปลว กองจันทร์ พลตำรวจโท ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ พลโท วรพจน์ ธนะธนิต กรรมการ ยสท. พร้อมด้วย นายเอกรัตน์ ชโนวรรณะ รองผู้ว่าการด้านใบยา ผู้อำนวยการฝ่ายใบยา และผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เดินทางศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อใบยาเบอร์เลย์ และใบยาเตอร์กิช ฤดูการผลิต 2566/2567 ณ สถานีใบยาดอนนางหงส์ และสถานีใบยานาทาม โดยมี นายสมชาย ใหญ่สาร ผู้จัดการสำนักงานยาสูบนครพนม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานยาสูบนครพนม และเยี่ยมชมที่ดินแปลงศักยภาพ ตามแผนบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โฉนดเลขที่ 635 ณ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..