หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมของเครื่องพิมพ์ KBA จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมของเครื่องพิมพ์ KBA จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..