หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ozempic 0.5mg., Ozempic 1mg., Prolia 60mg. (ภ0703/67) จำนวน 3...

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ozempic 0.5mg., Ozempic 1mg., Prolia 60mg. (ภ0703/67) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..