หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม 2567- มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม 2567- มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

..เพิ่มเติม..