หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)

หมวดหมู่ :
สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน
สังกัดสำนักกฎหมาย
สังกัดฝ่ายการแพทย์ (เภสัชกร 6)
สังกัดฝ่ายการแพทย์ (นักกายภาพบำบัด 4)

..เพิ่มเติม..