หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 500 ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 500 ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..