หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดปลวกบริเวณอาคารต่างๆ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..