หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2568

จ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการรั่วของฟิล์มห่อซองบุหรี่ ยี่ห้อ BORGWALDT รุ่น OST และงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องวัดความพองของยาเส้น (FACTORY DENSIMETER D51)

..เพิ่มเติม..