หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก(รายไตรมาสที่ 1-4) กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก(รายไตรมาสที่ 1-4) กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาสที่ 2) ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 ถึงเดือน มี.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาสที่ 1) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 ถึง ธันวาคม 2566

..เพิ่มเติม..