หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

จ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ (QTM),งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ Cerulean รุ่น Quantum NEO

..เพิ่มเติม..