หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ตรา SMS เขียว แบบพิมพ์รหัสบาร์โค้ดสำเร็จรูป จำนวน 2,000 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ตรา SMS เขียว แบบพิมพ์รหัสบาร์โค้ดสำเร็จรูป จำนวน 2,000 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

QR CODE – เลขโครงการ e-GP : 66099391997
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..