หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

ยสท. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาธุรกิจ สำนักกฎหมาย และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (compliance) งานด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รวมทั้งการเจรจาเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..