หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัมต่อตร.ม. ขนาดกว้าง 787 มม. ความยาว 15,280 ม. จำนวน...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัมต่อตร.ม. ขนาดกว้าง 787 มม. ความยาว 15,280 ม. จำนวน 6 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..