หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.28 ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x24.4มิลลิเมตร Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ...

จ.28 ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x24.4มิลลิเมตร Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..