หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/11/66

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/11/66

..เพิ่มเติม..