หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานยาสูบเชียงราย   ประจำเดือน  พฤษภาคม 2566

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานยาสูบเชียงราย   ประจำเดือน  พฤษภาคม 2566

..เพิ่มเติม..