หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกพิมพ์ตราต่างๆ จำนวน 500,000 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก

จ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกพิมพ์ตราต่างๆ จำนวน 500,000 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..