หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดีรองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ยสท. ร่วมแสดงความยินดีรองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพสามิต ณ อาคารกรมสรรพสามิต ถ. นครไชยศรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

 

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..