หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเป่าล้าง-พัฒนาบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเป่าล้าง-พัฒนาบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเป่าล้าง-พัฒนาบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 120 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ รหัสสินทรัพย์ 100027881 เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลใช้งานเป็นเวลานาน มีตะกอน ดิน ทราย ทับถมก้นบ่อ ทำให้น้ำไหลเข้าบ่อน้อยลง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..