หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานซื้อชุดTIRS (Tobacco Inline Recovery System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของกองมวนและบรรจุ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศราคากลางงานซื้อชุดTIRS (Tobacco Inline Recovery System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของกองมวนและบรรจุ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..