หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศยกเลิก งานซื้อรางพลาสติกบรรจุบุหรี่ก้นกรอง ขนาดบรรจุบุหรี่ไม่ต่ำกว่า 4,200 มวน/ราง จำนวน 1,000 ราง ที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ...

ประกาศยกเลิก งานซื้อรางพลาสติกบรรจุบุหรี่ก้นกรอง ขนาดบรรจุบุหรี่ไม่ต่ำกว่า 4,200 มวน/ราง จำนวน 1,000 ราง ที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..