หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมแผ่นปิดเชิงชายรอบหลังคาอาคารที่ทำการ สำนักงานยาสูบสุโขทัย พื้นที่รวม 83 เมตร รหัสสินทรัพย์ 100004061 จำนวน 1 งาน ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมแผ่นปิดเชิงชายรอบหลังคาอาคารที่ทำการ สำนักงานยาสูบสุโขทัย พื้นที่รวม 83 เมตร รหัสสินทรัพย์ 100004061 จำนวน 1 งาน ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมแผ่นปิดเชิงชายรอบหลังคาอาคารที่ทำการ สำนักงานยาสูบสุโขทัย พื้นที่รวม 83 เมตร รหัสสินทรัพย์ 100004061 จำนวน 1 งาน เนื่องจากเชิงชายรอบหลังคาชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..