หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเข็มเครื่องหมายสมนาคุณ เพื่อมอบพนักงานที่ปฏิบัติงานนาน 25 ปี และ 15 ปีจำนวน 114 อัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเข็มเครื่องหมายสมนาคุณ เพื่อมอบพนักงานที่ปฏิบัติงานนาน 25 ปี และ 15 ปีจำนวน 114 อัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มาตรา 56)(2)(ซ)

..เพิ่มเติม..