หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอย (Conveyor) (รางล่าง) จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฝรพ.)

ประกาศราคากลาง จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอย (Conveyor) (รางล่าง) จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฝรพ.)

..เพิ่มเติม..