หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อขายและอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTOCAD จำนวน 9 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อขายและอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTOCAD จำนวน 9 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..