หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้าง-รูปแบบใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง-รูปแบบใหม่

: จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่เรื่องไฟล์แนบ
19/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Attach_Icon_16
16/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HIGH FRUCTOSE SYRUP จำนวน ๑๘๓,๗๐๐ กิโลกรัมAttach_Icon_16
วันที่เรื่องไฟล์แนบ
19/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Attach_Icon_16
16/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HIGH FRUCTOSE SYRUP จำนวน ๑๘๓,๗๐๐ กิโลกรัมAttach_Icon_16
วันที่เรื่องไฟล์แนบ
19/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Attach_Icon_16
16/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HIGH FRUCTOSE SYRUP จำนวน ๑๘๓,๗๐๐ กิโลกรัมAttach_Icon_16
วันที่เรื่องไฟล์แนบ
19/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Attach_Icon_16
16/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HIGH FRUCTOSE SYRUP จำนวน ๑๘๓,๗๐๐ กิโลกรัมAttach_Icon_16
วันที่เรื่องไฟล์แนบ
19/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Attach_Icon_16
16/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HIGH FRUCTOSE SYRUP จำนวน ๑๘๓,๗๐๐ กิโลกรัมAttach_Icon_16
วันที่เรื่องไฟล์แนบ
19/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Attach_Icon_16
16/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HIGH FRUCTOSE SYRUP จำนวน ๑๘๓,๗๐๐ กิโลกรัมAttach_Icon_16
วันที่เรื่องไฟล์แนบ
19/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Attach_Icon_16
16/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HIGH FRUCTOSE SYRUP จำนวน ๑๘๓,๗๐๐ กิโลกรัมAttach_Icon_16
วันที่เรื่องไฟล์แนบ
19/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Attach_Icon_16
16/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HIGH FRUCTOSE SYRUP จำนวน ๑๘๓,๗๐๐ กิโลกรัมAttach_Icon_16
วันที่เรื่องไฟล์แนบ
19/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Attach_Icon_16
16/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HIGH FRUCTOSE SYRUP จำนวน ๑๘๓,๗๐๐ กิโลกรัมAttach_Icon_16
วันที่เรื่องไฟล์แนบ
19/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Attach_Icon_16
16/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HIGH FRUCTOSE SYRUP จำนวน ๑๘๓,๗๐๐ กิโลกรัมAttach_Icon_16
วันที่เรื่องไฟล์แนบ
29/09/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Attach_Icon_16
29/09/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Attach_Icon_16
19/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Attach_Icon_16
16/08/2022ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HIGH FRUCTOSE SYRUP จำนวน ๑๘๓,๗๐๐ กิโลกรัมAttach_Icon_16
https://www.thaitobacco.or.th/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms&form_id=11&route=entries#/?sort_by=DESC&type=&page=1

..เพิ่มเติม..