หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคางานจัดซื้อแป้นพาเลทพลาสติก ปีงบฯ 2565 จำนวน 2,000 อัน โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคางานจัดซื้อแป้นพาเลทพลาสติก ปีงบฯ 2565 จำนวน 2,000 อัน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..