หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2 และ 3) กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1,080...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2 และ 3) กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1,080 มม. ความยาว 8,300 ม. จำนวน 1,000 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..