หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณด้านหน้าอาคาร B-01 ทรุดตัว 2 ฝั่ง (ด้านข้างลานน้ำพุ) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณด้านหน้าอาคาร B-01 ทรุดตัว 2 ฝั่ง (ด้านข้างลานน้ำพุ) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..