หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อรางพลาสติกบรรจุบุหรี่ก้นกรอง ขนาดบรรจุบุหรี่ไม่ต่ำกว่า 4,200 แท่ง จำนวน 470 ราง และรางพลาสติกบรรจุก้นกรองบุหรี่ ขนาดบรรจุก้นกรองไม่ต่ำกว่า 4,500 แท่ง จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อรางพลาสติกบรรจุบุหรี่ก้นกรอง ขนาดบรรจุบุหรี่ไม่ต่ำกว่า 4,200 แท่ง จำนวน 470 ราง และรางพลาสติกบรรจุก้นกรองบุหรี่ ขนาดบรรจุก้นกรองไม่ต่ำกว่า 4,500 แท่ง จำนวน 190 ราง สำหรับใช้งานที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..