หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier Model: 30XA (Chiller System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier Model: 30XA (Chiller System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..