หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างเข้าชุดปฏิทินแขวน ประจำปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 29,110 ฉบับ

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างเข้าชุดปฏิทินแขวน ประจำปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 29,110 ฉบับ

..เพิ่มเติม..