หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ต.ค.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ต.ค.64

..เพิ่มเติม..