หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องจ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 633 เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 447 เครื่อง และงานตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 186...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องจ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 633 เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 447 เครื่อง และงานตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 186 เครื่อง จำนวน 2 งาน

..เพิ่มเติม..