หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานประจำปีที่คลังพัสดุ รยส.1 และคลังพัสดุตะวันออก กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานประจำปีที่คลังพัสดุ รยส.1 และคลังพัสดุตะวันออก กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..