หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดมอดยาสูบแบบครบวงจรภายในและภายนอกคลังพัสดุเก็บใบยาตะวันออก ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดมอดยาสูบแบบครบวงจรภายในและภายนอกคลังพัสดุเก็บใบยาตะวันออก ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..