หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 7-13 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 7-13 กันยายน 2564

หมวดหมู่ :

ด้วยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบ  ก่อนแต่งตั้งเป็นร้านขายส่งยาสูบในจังหวัดอ่างทอง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
เอกสารรายละเอียด (PDF)
แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นร้านค้าทดลองยาสูบ (PDF)

..เพิ่มเติม..