หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2) ซื้อ Tobacco Flavour 002 จำนวน 5,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2) ซื้อ Tobacco Flavour 002 จำนวน 5,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..