หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนสารเครื่องกรองน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 136 ซ.ม. ชนิด PRESSURE TANK รหัสสินทรัพย์ 100004157 สังกัดสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนสารเครื่องกรองน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 136 ซ.ม. ชนิด PRESSURE TANK รหัสสินทรัพย์ 100004157 สังกัดสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนสารเครื่องกรองน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 136 ซ.ม. ชนิด PRESSURE TANK รหัสสินทรัพย์ 100004157 สังกัดสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..