หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุน Data Center ยสท. อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุน Data Center ยสท. อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..