หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Cool Water System สำหรับเครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน และเครื่องพิมพ์ OFFSET แบบป้อนแผ่น จำนวน...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Cool Water System สำหรับเครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน และเครื่องพิมพ์ OFFSET แบบป้อนแผ่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงานประมาณ พ.ศ.2564

..เพิ่มเติม..