หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..