หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมปล่องควันไอเสียของเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาด 2000 กก/ชม. โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมปล่องควันไอเสียของเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาด 2000 กก/ชม. โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..