หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารที่พักพนักงานยาสูบฯ,อาคารสำนักงาน B01 และอาคารปฏิบัติงาน B09 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ฝจพ.b.02/19/64 ลว.20 ก.ค.64

ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารที่พักพนักงานยาสูบฯ,อาคารสำนักงาน B01 และอาคารปฏิบัติงาน B09 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ฝจพ.b.02/19/64 ลว.20 ก.ค.64

..เพิ่มเติม..